Hướng dẫn kê khai thuế

Những nội dung cần lưu ý khi Quyết toán thuế TNDN năm 2015

Những nội dung cần lưu ý khi Quyết toán thuế TNDN năm 2015

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về...

Xem chi tiết tin »

Nội dung tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thực hiện Quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT

Nội dung tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thực hiện Quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế, người nộp thuế thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Căn cứ quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 ; Thông tư...

Xem chi tiết tin »
Bắt đầu 1 Cuối

  • Copyright © 2016 by Supcom Vietnam . All rights reserved.