BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN
 
1. Dịch vụ hồ sơ thuế ban đầu.
  • Nộp tờ khai và tiền thuế môn bài.
  • Đăng ký kê khai thuế điện tử. (Kèm báo giá chữ ký số)
  • Mở TK ngân hàng.(Đăng ký nộp tiền thuế điện tử qua ngân hàng)
  • Nộp mẫu 06 đăng ký phương pháp tính thuế
  • Nộp mẫu thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu 3.14)
  • Đặt in hóa đơn và làm thông báo phát hành hóa đơn.
 Tổng chi phí : 1.000.000 đ (chưa bao gồm thuế GTGT)

2. Xây dựng hệ thống sổ sách và  báo cáo thuế trọn gói:(Tính phí theo Quý)

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
(Bao gồm cả dịch vụ lập báo cáo tài chính)
 
STT Loại hình kinh doanh Số lượng hóa đơn đầu vào + đầu ra + các chứng từ ngân hàng
(Hoặc số hợp đồng SX, SD)
Phí dịch vụ
(VND)
THƯƠNG MẠI - TƯ VẤN - DỊCH VỤ
1 Tư vấn,
Dịch vụ,
Thương mại
Dưới 20 hóa đơn/Quý 2.000.000
Dưới 100 hóa đơn/Quý 3.500.000
Dưới 300 hóa đơn/Quý 5.990,000
Từ trên 300 đến dưới 600 hóa đơn/Quý 8.990,000
XÂY DỰNG - SẢN XUẤT
2 Lắp đặt,
Sửa chữa,
Sản xuất,
Gia công
Dưới 300 hóa đơn/Quý     7.990,000
Từ trên 300 đến dưới 600 hóa đơn/Quý   10.990,000

Ghi chú:
  1. Báo giá không bao gồm kế toán nội bộ, và các chi phí giao dịch với cơ quan thuế
  2. Báo giá trên chưa bao gồm 10%VAT

  • Copyright © 2016 by Supcom Vietnam . All rights reserved.