Phần mềm cơ bản

Cài iTaxViewer phần mềm đọc file XML từ HTKK

Cài iTaxViewer phần mềm đọc file XML từ HTKK

Cài iTaxViewer giúp bạn đọc file XML xuất ra từ HTKK dễ dàng. iTaxViewer là phần mềm ứng dụng của Tổng cục thuế giúp cho các doanh nghiệp dùng để nộp các tờ khai như quyết toán thuế, báo cáo hóa đơn hoặc hóa đơn tài chính....ở định dạng XML từ HTKK....

Xem chi tiết tin »

Cài đặt JAVA

Cài đặt JAVA

Để nộp tờ khai (NTK), nộp thuế điện tử (NTĐT), NNT cài đặt được Java là chưa đủ. Chúng ta phải thiết lập, cấu hình lại một số chi tiết để nộp được thành công. Hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây đảm bảo bạn nộp được từ khai 99%....

Xem chi tiết tin »
Bắt đầu 1 Cuối

  • Copyright © 2016 by Supcom Vietnam . All rights reserved.